پاسخ: HPE MSA 2060 FC در حال افزودن دیسک جدید

@jaymichelle121
سوال اصلی در مورد اضافه کردن درایوها به MSA 2060 بود و نه به سرور. پست شما نادرست و گمراه کننده است
@banhoagni
در اینجا چند سند وجود دارد که می تواند کمک کند:
بهترین روش های MSA:https://www.hpe.com/psnow/doc/a00105260enw
راهنمای فنی MSA Virtual Storage:https://www.hpe.com/psnow/doc/a00103247enw
اگر فکر می کنید گسترش MSA در آینده است، مهم است که از قبل برنامه ریزی کنید. محدودیت هایی وجود دارد که می توان با آنها روبرو شد. MSA از گروه‌های دیسک در همان سطح به طور مساوی استفاده می‌کند و اگر از نظر عملکرد یا ویژگی‌های ظرفیت برابر نباشند، ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشید. استفاده از سطح حمله MSA-DP+ از بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/hpe-msa-2060-fc-adding-new-diska/m-p/7179689#M16105