پاسخ: HPE NinjaStars

سلام @Nirnay

آیا می توانید بررسی کنید که آیا “حالت هدایت شده” به شما کمک می کند تا دستورالعمل را مطابق این ویدئو پیدا کنید (به 3:11 دقیقه بروید) –https://www.youtube.com/watch?v=H45F2PdTO_U

همچنین برای اطلاعات بیشتر سعی کنید این کانال را بررسی کنید –https://www.youtube.com/@AssessmentFoundry

من به جستجوی برخی اسناد شخص ثالث ادامه خواهم داد. اگر مورد مفیدی یافتم به شما اطلاع خواهم داد.

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-ninjastars/m-p/7179669#M340