پاسخ: HPE primera C600

سلام لدوان

HPE Primera به عنوان یک آرایه All-Flash طراحی شده است. با این حال، می توان آن را به عنوان یک آرایه ترکیبی همگرا پیکربندی کرد.
هارد دیسک ها را می توان به عنوان یک استخر جداگانه (CPG) برای الزامات عملکرد پایین مستقر کرد. HPE Primera عمداً ردیف‌بندی خودکار بین SSD و HDD ارائه نمی‌کند.

امیدوارم این کمک کند.

با احترام،

ساتیش

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/hpe-primera-c600/m-p/7190639#M447