پاسخ: HPE RMC Express Protect با OSCLT_CLTERR_NULL_PARAMETER_EXPECTED خراب می شود

راهنمای عیب یابی یک عبارت بسیار ساده و عمومی برای مقابله با یک خطا دارد.

حجم 16 ترابایت LUN که ما محافظت می کنیم دارای 3 زنجیره عکس فوری است به طوری که حفاظت سریع بعدی کپی بهینه نیست بلکه یک کپی افزایشی است. ما شروع به ذخیره آن عکس فوری کردیم تا بتوانیم به صورت تدریجی انتقال دهیم. برای چند هفته کار کرد، و سپس با یک خطا در نظر گرفتن شروع به شکست کرد. به عنوان یک راه حل، ما یک کپی کامل را شروع کردیم که کپی بهینه شده را انجام می دهد نه کپی افزایشی.

به نظر می رسد پس از تعداد معینی از عکس های فوری Express Protect، Incremental Express Protect کار نمی کند یا با خطای مورد بحث از کار می افتد.

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/recovery-manager-central/hpe-rmc-express-protect-failing-with-osclt-clterr-null-parameter/m-p/7191811#M179