پاسخ: Hpe simplivity dl380 gen10 را می توان به عنوان تک نود مستقر کرد

خیلی ممنون از توضیحاتت عزیزم

اگر می توانید هر گونه مستندات استقرار را برای همین به اشتراک بگذارید، لطفا
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hpe-simplivity-dl380-gen10-can-be-deployed-as-single-node/m-p/7176324#M3613