پاسخ: HPE SN1100Q با ISCSIخیر

SN1100Q یک است کانال فیبریکارت برای iSCSI به یک کارت اترنت نیاز دارید.

کانال فیبر یک فناوری سوئیچینگ یا برش لایه 2 است که پروتکل آن کاملاً سخت افزاری است. پروتکل iSCSI — SCSI نگاشت شده به TCP/IP — که روی اترنت اجرا می شود یک فناوری سوئیچینگ لایه 3 است که پروتکل آن در نرم افزار، سخت افزار یا ترکیبی از این دو مورد استفاده قرار می گیرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/hpe-sn1100q-with-iscsi/m-p/7199595#M3303