پاسخ: HPE SN3600B 32Gb FC San Switch – FOS دانلود

با تشکر فراوان، دقیقا همان چیزی است که ما نیاز داشتیم
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-storage-networking-switches/hpe-sn3600b-32gb-fc-san-switch-fos-download/m-p/7185271#M326