پاسخ: HPE SR100i Gen 10 + SW RAID – بدون مشکل درایو فیزیکی قابل تنظیم متصل

من یک پست پیدا کردم که می گوید S100i فقط از درایوهای SATA پشتیبانی می کند، اگر من از SSD استفاده می کنم به E208 یا P408 نیاز دارم، آیا این درست است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-sr100i-gen-10-sw-raid-no-configurable-physical-drives/m-p/7188918#M18628