پاسخ: hponcfg دیگر در مخازن APT ارسال نمی شود؟

سلام @pavila

در اینجا لینک دانلود MCP برای اوبونتو 22.o4 است

https://support.hpe.com/connect/s/softwaredetails?language=en_US&softwareId=MTX_5d632646471f4b19bb0d2c2705&tab=releaseNotes

متشکرم!

من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hponcfg-no-longer-ships-in-apt-repositories/m-p/7185759#M181151