پاسخ: HPSUM 8.9.5 چندین خط پایه را حتی پس از حذف از سیستم عامل اضافه می کند.

چیزی که من پیدا کردم این بود که نرم افزار پیکربندی را در دایرکتوری های پنهان local/sum و local/hpsum کپی می کند. باید آن‌ها را پاک می‌کردم و SPP iso را دوباره استخراج و اجرا می‌کردم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/hpsum-8-9-5-adds-multiple-baselines-even-after-deletion-from-os/m-p/7182048#M14642