پاسخ: ISO بسته پشتیبانی HPE برای Proliant – با rufus کار نمی کند

@madhuiss،

من فکر می کنم شما باید به جای برخورد با یک پست جدید، یک پست جدید ایجاد کنید
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/iso-of-hpe-support-pack-for-proliant-does-not-work-with-rufus/m-p/7187707#M18542