پاسخ: LUN ها را با استفاده از پروتکل iSCSI تامین کنید

سلام سرینیواس

کمک شما قابل توجه بوده است … ممنون … شما می توانید پرونده را ببندید.

با احترام،
هیبیسمل
منبع: https://community.hpe.com/t5/disk-enclosures/supply-luns-using-the-iscsi-protocol/m-p/7185614#M49211