پاسخ: Microserver Gen10 plus V2 – هیچ درایور/بروزرسانی سیستم عامل ارسال نشده است

میشه لطفا دوباره لینکش رو بدید دقیقاً همان مشکل را با همان سرور دقیق دارید.




منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/microserver-gen10-plus-v2-no-drivers-firmware-updates-posted/m-p/7191941#M11801