پاسخ: ML350 Gen9 – بوت نشدن با خطای بحرانی (AUX/Main Efuse Regulator 1 (20h))

سلام،


 


لطفا مراحل زیر را انجام دهید


 


1. برق سرور را تخلیه کنید (کابل های برق را از برق بکشید، دکمه پاور را برای 30 ثانیه فشار دهید و نگه دارید)


2. NVram را پاک کنید3. حداقل پیکربندی را برای جداسازی قسمت معیوب انجام دهید.


 


 


همچنین، ما به شما توصیه می کنیم یک مورد را با استفاده از: برای تجزیه و تحلیل بیشتر گزارش و عیب یابی.


 


با تشکر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml350-gen9-not-booting-with-critical-error-aux-main-efuse/m-p/7180327#M180220