پاسخ: ML350P G8 – استفاده از دیسک های OEM SATA در 2.5" درایو کیج؟

سه آرایه وجود دارد. یکی برای فایل‌های CAD استفاده می‌شود و اغلب روی آن نوشته شده و خوانده می‌شود، اما خیلی فشرده نیست. دو مورد دیگر برای داده های قدیمی که به ندرت روی آنها نوشته می شود استفاده می شود. 400 یا 480 گیگابایت، استفاده ترکیبی. شماره قطعات قدردانی می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/ml350p-g8-use-of-oem-sata-disks-in-a-2-5-quot-drive-cage/m-p/7181343#M17991