پاسخ: Moonshot M750 Server Blade و Moonshot 710x Server Cartridge – Windows 10 Drivers

بسته استقرار ویندوز HPE Moonshot برای سرورهای HPE ProLiant m710x

https://support.hpe.com/connect/s/softwaredetails?language=en_US&softwareId=MTX_2ca43dd641ae4c2b903bde2dec&tab=Installation+Instructions

این بسته نرم افزاری شامل دو فایل فشرده می باشد. mwdp_m710x_20190301.zip حاوی اسکریپت ها، درایورها، نمونه فایل های بدون مراقبت و یک فایل readme است که می تواند برای استقرار Microsoft Windows بر روی کارتریج سرور HPE ProLiant m710x استفاده شود.

سند از پیوند زیر با پیوندهای جداگانه برای هر درایور به روز می شود

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00125042en_us

لینک دانلود کامپوننت پک:
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/moonshot-m750-server-blade-and-moonshot-710x-server-cartridge/m-p/7186063#M14682