پاسخ: MSA 2050 نحوه ذخیره فایل پیکربندی

بهترین پاسخ، ممنون
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2050-how-to-save-the-configuration-file/m-p/7178008#M16022