پاسخ: MSA 2060 با قفسه افزودنی SASبا سیم‌کشی به راهنمای نصب، در «محفظه کنترل – طرح‌بندی پنل عقب»، می‌توانید یادداشت بعدی را بیابید:

توجه داشته باشید محفظه‌های ذخیره‌سازی از جایگزینی ماژول‌های کنترل‌کننده، PCM، ماژول‌های دیسک و ماژول‌های ورودی/خروجی با تعویض داغ پشتیبانی می‌کنند.
افزودن داغ محفظه‌های دیسک نیز پشتیبانی می‌شود.”
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2060-with-sas-add-shelf/m-p/7199970#M16975