پاسخ: MSA P2000 vdisk QTOF از قرنطینه خارج نمی شود

بابت پاسخ متشکرم. من خطرات استفاده از فرمان اعتماد را درک می کنم و حاضرم ریسک کنم. اگر نتواند دیسک های از دست رفته را همگام سازی کند، باید vdisk را با تمام اطلاعات حذف کنم. مشکل اینه که نمیتونم به این مرحله برسم چون vdisk از قرنطینه خارج نمیشه. یا در شرایط من این امکان وجود ندارد (شاید اعتماد نمی تواند دیسک های RAID 10 را همگام کند؟) یا به عنوان یک فرض برخی از شرایط استفاده از اعتماد برآورده نمی شود. طبق چک لیست اعمال اعتماد، بررسی اسکراب دیسک و دیسک های یدکی داغ باید غیرفعال شوند – این کار انجام می شود. شاید شرایط دیگری وجود دارد؟
در مورد پشتیبانی از این تجهیزات – تا جایی که من می دانم دیگر امکان انعقاد قرارداد پشتیبانی برای این مدل وجود ندارد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-p2000-vdisk-qtof-does-not-come-out-of-quarantine/m-p/7185732#M16390