پاسخ: Nimble CS300 tg1 و tg2 ناپدید شدند

متوجه شدم که در طول چرخه راه‌اندازی، زمانی که سیستم در حال نمایش اینترفیس‌ها است، tg1 و tg2 فهرست نشده‌اند.


منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/nimble-cs300-tg1-and-tg2-disappeared/m-p/7179867#M3127