پاسخ: Nvidia Quadro RTX 6000 در Dl380 – gen10 کار نمی کند

هیچ کابل برق gpu 6+2 پین (6 پین و 8 پین) ندارد.

لطفاً این پیوند پیوست را بررسی کنید که حاوی کابل gpu و کارت رایزر من است.

کابل برق gpu 

کابل برق gpu 

کابل برق gpu 

کارت رایزر با gpu 

کارت رایزر 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/nvidia-quadro-rtx-6000-on-dl380-gen10-not-work/m-p/7175029#M179306