پاسخ: OneView – برای تکمیل به روز رسانی اقدام کنیداگر نمی‌خواهید مرحله‌بندی در مقابل نصب/فعال‌سازی مراحل جداگانه‌ای از طریق SUT روی سیستم‌عامل تنظیم شود، می‌توانید حالت SUT را در سیستم‌عامل به چیزی متفاوت تغییر دهید. به عنوان مثال از صفحه مرد SUT:

image.png

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/oneview-take-action-to-complete-the-update/m-p/7199524#M8580