پاسخ: OneView برخی از دستگاه‌ها را گزارش می‌دهد که به درستی برای پشتیبانی از راه دور پیکربندی نشده‌اند

شما می خواهید از موارد زیر استفاده کنید:

 

Get-OVServer | Get-OVRemoteSupportEntitlementStatus

اگر به گزارشی از یک رابط کاربری گرافیکی نیاز دارید، از گزارش‌های پشتیبانی از راه دور موجود در داشبورد جهانی OneView استفاده می‌کنید.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/oneview-reporting-some-devices-not-correctly-configured-for/m-p/7185149#M8032