پاسخ: OV4VC – میزبانی خارج از انطباق زمانی که تصویر SPP ضمیمه شد

سلام،

ما همین مشکل را داریم («هنگام به‌روزرسانی خط پایه میان‌افزار در نمایه سرور، خطایی روی داد») با OneView 8.0، OV4VC 11.1 و SPP 2022.09.01.

آیا این یک مسئله شناخته شده؟

با تشکر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/ov4vc-host-out-of-compliance-when-spp-image-attached/m-p/7178832#M7716