پاسخ: OV4VC نسخه 11.4 و OneView 8.6آیا این هاست ها در یک کلاستر vSphere هستند یا مستقل هستند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/ov4vc-version-11-4-and-oneview-8-6/m-p/7199605#M8586