پاسخ: ProLiant DL160 Gen 9 – URL به روز رسانی نرم افزار سیستم

بهترین راه برای به روز رسانی یک سرور منفرد دارای سیستم عامل ویندوز سرور، از طریق SPP بارگذاری شده به عنوان میزبان محلی است.

در اینجا می توانید آخرین SPP را برای سرورهای Gen9 دانلود کنید:

https://techlibrary.hpe.com/us/en/enterprise/servers/products/service_pack/spp/index.aspx?version=Gen9.1

با احترام.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/proliant-dl160-gen-9-system-software-update-url/m-p/7181736#M18018