پاسخ: Proliant DL380 Gen 9 – راه اندازی درایورها لطفا صبر کنیددر نهایت، می توانم از راننده استارت عبور کنم.

وقتی روی صفحه POST نگه داشت و سپس تنظیمات پاور را در iLo از تغییر دادم حالت ذخیره انرژی پویابه حالت استاتیک با عملکرد بالا.

ناگهان از درایو استارت رد شد و به Power and Thermal Calibration رسید و به حالت عادی بازگشت
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-dl380-gen-9-starting-drivers-please-wait/m-p/7199615#M183927