پاسخ: ProLiant MicroServer Gen8 ESX 6.7 را نصب کرد و سعی کنید دانلود صحیح SSA CLI را پیدا کنید

سلام،

من نتوانستم دانلود مخصوص سرور را پیدا کنم، اما اینجا دانلود مخصوص سیستم عامل است.
Smart Storage Administrator (SSA) CLI برای VMware 6.7

راهنمای کاربر HPE Smart Storage Administrator CLI

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
ویدیوهای نکات فنی HPE در مورد چگونگی و عیب یابی موضوعات
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-microserver-gen8-installed-esx-6-7-and-try-to-find/m-p/7188890#M181661