پاسخ: Proliant ML110 Gen 10 – سیستم عامل را نصب کنید

سلام، این یک رفتار شناخته شده با این مدل از آرایه هوشمند HPE است.

شما فقط باید طبق دستورالعمل اینجا عمل کنید:

https://support.hpe.com/hpesc/public/videoDisplay?videoId=vtc00000294en_us

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-a00036381en_us

با احترام
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml110-gen-10-install-os/m-p/7182566#M180604