پاسخ: Proliant ML310e Gen 8 v2 – خاموش شدن SSD

سلام،

شما آخرین نسخه SPP را برای سرور Gen8 از سایت دانلود کنیدGen8 Service Pack برای ProLiant صفحه

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml310e-gen-8-v2-booting-off-ssd/m-p/7190116#M181885