پاسخ: ProLiant ML350 Gen9 – وضعیت ماژول کش ناموفق بودبا تشکر فراوان.

من خوانده ام که باید فریمور Smart Array را آپدیت کنم تا ببینم مشکل از کدام قسمت است. آخرین ورژن 7.20 هست که من دانلود کردم.

لطفا تایید کنید که می توانم مستقیما از نسخه 3.56 به 7.20 بروم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml350-gen9-cache-module-status-failed/m-p/7200206#M184052