پاسخ: Rif.: Query: دیسک خرابی پیش‌بینی‌کننده در node proliant xl 170r gen 9

با درود!


همانطور که اشاره کردید درایو شکست خورده یک درایو اتصال داغ و بخشی از RAID 5 است، می توانید آن را با یک درایو سالم جایگزین کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/predictive-failure-disk-on-node-proliant-xl-170r-gen-9/m-p/7186863#M18432