پاسخ: Simplivity Upgrade Manager نمی تواند بسته ESXi را تشخیص دهد

اگر در 7.0 U3i هستید، این آخرین بسته آفلاینی است که برای Simplivity داریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-upgrade-manager-can-t-recognize-esxi-bundle/m-p/7189594#M4124