پاسخ: Smart Array s100i Gen10 SW RAID، درایورهایی که در هنگام نصب Windows 2019 std یافت نشد

با تشکر PC_Dom

– cp048017 بعد از اینکه بسیاری از دانلودهای دیگر انجام نشد (در سرور 2019 Essentials) برای من کار کرد
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/smart-array-s100i-gen10-sw-raid-drivers-not-found-during-windows/m-p/7180594#M180259