پاسخ: SSD سرعت پایین DL380/360

من یک PM دریافت کردم

بدین وسیله به شما اطلاع می‌دهیم که مورد پشتیبانی HPE 5373803540 ایجاد شده است و یک نماینده پشتیبانی HPE به شما کمک می‌کند تا مشکل/پرسمان شما را حل کنید.

ممکن است از شما خواسته شود که اطلاعات دارایی را به نماینده پشتیبانی HPE ارائه دهید.

توجه: اطلاعات دارایی شامل شماره سریال محصول، شناسه قرارداد خدمات یا شناسه پشتیبانی بسته‌بندی شده است
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/slow-ssd-speed-dl380-360/m-p/7189196#M181709