پاسخ: StoreOnce 5200 – پشتیبان گیری از تنظیمات

سلام تام،


پشتیبان‌گیری پیکربندی در این واحد مورد نیاز نیست.


متشکرم ..
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/storeonce-5200-configuration-backup/m-p/7181609#M2416