پاسخ: T1000 / T1500 – روشن شدن خودکار یو پی اس پس از خرابی

متشکرم!
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/t1000-t1500-auto-power-on-ups-after-failure/m-p/7190683#M182034