پاسخ: VMware 8.0 Fault Toleranceسلام @danielwarnevall،


 


روز خوب!

ما نگرانی شما را در اینجا درک می کنیم.CPU های مدرن قادر به پشتیبانی از SMP-FT هستند. برای بررسی توانایی یک CPU خاص، مراجعه کنید سرورهای دارای گواهی vSphere 8.0 می توانند SMP-FT را پشتیبانی کنند. برای اطلاع از الزامات تحمل خطا، محدودیت ها و مجوزها به VMware Docs مراجعه کنید.


 


این چیزی است که به سیستم عامل و ویژگی های آنها مربوط می شود، که تیم سیستم عامل قادر به کمک و ارائه اطلاعات بیشتر است.


 


برای اطلاعات بیشتر و مستندات بهتر است با تیم VMWare تماس بگیرید.


 


متشکرم
RAMKS
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-vmware/vmware-8-0-fault-tolerance/m-p/7199625#M4107