پاسخ: vSAN با HPE 5710

خیلی ممنون از این اطلاعات من هم از این انجمن بازدید می کنم.

آیا می توانم اطلاعاتی در مورد HP UX11.11 پیدا کنم؟ در این لحظه به کمک زیادی در مورد آن نیاز دارم.

با احترام،

لوئیس
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-Storage-Networking-Switches/vSAN-with-HPE-5710/m-p/7171923#M278