پاسخ: Win 2016 را روی RAID نصب کنید

سلام،


باید شماره مدل هارد و نوع هارد (SAS/SATA) نصب شده روی سیستم را بررسی کنید.


ارسال آن، درایورها در دسترس هستند:

منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/install-win-2016-on-raid/m-p/7191012#M182116