پردازنده خدمات HPE 3PAR DL120 Gen 9 برای Pfsense؟

سلام من این فرصت را دارم که پردازنده خدمات HPE 3PAR DL120 Gen 9 را با قیمت بسیار پایین خریداری کنم.

من دقیقا نمی دانم 3PAR در مورد چیست.
من می خواستم از این سرور به عنوان روتر با Pfsense استفاده کنم.

آیا این مدل با Pfsense به درستی کار می کند؟

با تشکر!
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe-3par-service-processor-dl120-gen-9-for-pfsense/m-p/7185642#M181142