پرسش: کتابخانه نوار HPE Smart Array E208e-p SR Gen 10 MSL 2024 با درایوهای نوار LTO9



محتوای توصیه شده سیستم:


1. کتابخانه نوار HPE StoreEver MSL2024 – SCSI پس از ارتقاء SPP روی Storage Controller بازنشانی می‌شود (SPP 2022.03)


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.




منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/hpe-smart-array-e208e-p-sr-gen-10-msl-2024-tape-library-with/m-p/7188566#M57553