پرس و جو: آیا PCIE HPE GEN10 PLUS V2 از انشعاب (تقسیم) پشتیبانی می کند: مشکل انشعاب PCIe در proliant gen10 plus V2

محتوای توصیه شده سیستم:


1. دستورالعمل های توسعه یافته دمای محیط برای سرورهای Gen10 Plus HPE ProLiant و HPE Apollo و HPE Synergy | سرور HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2


2. دستورالعمل های توسعه یافته دمای محیط برای سرورهای Gen10 Plus HPE ProLiant و HPE Apollo و HPE Synergy | سرور HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-gen10-plus-v2-%E7%9A%84pcie%E4%B8%8D%E6%94%AF%E6%8C%81%E5%88%86%E6%94%AF-%E6%8B%86%E5%88%86-%E4%BA%86%E5%90%97-pcie-bifurcation-problem-on/m-p/7190643#M18736