پرس و جو: زنگ همگام سازی تکرار نامعتبر از بین نمی رود

محتوای توصیه شده سیستم:


1. خطا – هشدار :: سیستم تکرار تعداد زیادی ردیف را جمع می کند که به گره(ها) منتقل نشده اند.


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/invalid-replication-synchronization-alarm-does-not-go-away/m-p/7176377#M1484