پرس و جو: سفارش بوت سی دی رام مجازی وجود ندارد

محتوای توصیه شده سیستم:


1. VMware ESX Server 4.x – ماشین مجازی روشن نمی شود و خطای “NTLDR گم شده است، برای راه اندازی مجدد هر کلیدی را فشار دهید”


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-server-blades/virtual-cd-rom-boot-order-missing/m-p/7180923#M3777