پرس و جو: مشکل بوت 3par 20800 Node-1محتوای توصیه شده سیستم:


1. HP-UX 11.31 HPVM 6.50 Vpar بوت نمی شود “خواندن پیکربندی ناموفق hpvmstart: ERROR (vpar1): قادر به راه اندازی vPar یا VM ‘vpar1’ نیست”


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/3par-20800-node-1-boot-issue/m-p/7187624#M740