پرس و جو: MSA 2060 با قفسه افزودنی SASمحتوای توصیه شده سیستم:


1. توجه: HPE MSA Storage – SKUهای جدید برای HPE MSA 1060/2060/2062 و MSA 2060 Disk Enclosures


2. HPE MSA 2060 Storage Array – نمای کلی


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2060-with-sas-add-shelf/m-p/7199896#M16971