پر کردن درایوهای SFF

من شش درایو HDD 900 گیگابایتی دارم که می‌خواهم آن‌ها را در RAID 10. روی ML350 Gen10 تنظیم کنم. آیا باید آنها را به عنوان سه درایو در پورت های 1 – 3 و سه درایو دیگر در 5 – 7 پر کنم یا می توان آنها را در پورت های 1-6 نصب کرد؟

پیشاپیش ممنون
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/populating-sff-drives/m-p/7186835#M181336