پلاگین 16.58.0 ارتقا به فعلی

من یک محیط با پلاگین 15.68.0 دارم که در جدول سازگاری جستجو می کنم، Omnistack 3.7.9.279 دارم، باید ارتقاء بدهم، اما چه اتفاقی می افتد و چگونه می شود، آیا سندی با فعالیت ها دارند، باید بروم. به 4.2 مستقیم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/plugin-16-58-0-upgrade-to-current/m-p/7182178#M3825