پلاگین HPE SimpliVity در برخی ماشین های مجازی به درستی کار نمی کند

سلام پشتیبانی

من اخیرا راه حل HPE SimpliVity خود را به OVC 4.1.2 ارتقا داده ام و VCSA 7 U3G را اجرا کرده ام. پس از ارتقا، متوجه می شوم در حالی که روی ماشین مجازی کلیک راست می کنم و “همه HPE SimpliVity Actions” را انتخاب می کنم، برخی از آنها نسخه های پشتیبان را نشان می دهند در حالی که برخی از ماشین های مجازی “عملیات موجود نیست” را نشان می دهند. آیا برای این مورد نیاز است که یک پرونده پشتیبانی تشکیل دهم؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hpe-simplivity-plug-in-not-working-properly-in-some-vms/m-p/7178309#M3699